AVFALLSSUG


HIS AS er ansvarlig utførende arbeider på avfalls sug for Envac AS i Midt-Norge. Se link: www.envac.no

Referanser på stasjonært avfallssuganlegg:

› Ranheim Boligområde, Trondheim
›  Lade Allé, Trondheim
›  Ladesletta Helse- og Velferdssenter, Trondheim
›  St. Olavs Hospital, Trondheim
›  Ranheim skole, Trondheim

Referanser på mobilt avfallssuganlegg:

› Rosenborg Park, Trondheim
›  Miljøbyen Granås, Trondheim
›  Kattem, Trondheim
›  Lade Allé 80, Trondheim
›  Kattem Bo- og Behandlingssenter, Trondheim
›  Hommelvik Bo- og Behandlingssenter, Malvik

Stasjonære eller mobile avfallsløsninger. Avfallssug kan monteres på de fleste steder hvor det er behov for å kaste avfall.

› Frigjør arealer ute og inne som tidligere har vært avsatt til avfall.
› Redusert trafikk av renovasjonsbiler i nærområdet.
› Bedret bomiljø, tryggere nærmiljø og økt trivsel.
› Betydelig redusert brannfare.
› Reduserer ubehagelig lukt.
› Reduserer faren for skadedyr/fugler etc.
› Betydelig bedret arbeidsmiljø for vaktmester/drift.
› Driftssikkert.