Fjernvarme


Vi leverer praktisk fjernvarmesupport og prosjektstyring av høy kvalitet, og våre tjenester er sterkt etterspurt av våre kunder og andre rørleggerbedrifter Heimdal Industriservice as tilbyr totalløsninger på utføring av fjernvarme distribusjonsnett samt stikkledninger og VVS installasjoner i alle typer anlegg.

Vi utfører kvalitetskontroll og trykk-test i henhold til standarder og normer i DS/EN, ISO 9000:2000. Vi skisserer alle prosjekter isometrisk. Vi utfører også arbeid på rørføringer for energisentraler, fjernvarmesentraler og kundesentraler. Bedriften er spesielt kvalifisert til denne type oppgaver, hvor vi ofte benytter rørsveising i hht standard; 141 / 111 / 311 / 135 /136. Bedriften bistår prosjektering av aktuelle rør ledninger og komponenter. Den praktiske montasje av kundesentraler utføres med et sterkt fokus på både HMS, kvalitet og visuelt og service vennlighet. Forskrifter og prosedyrer rundt varmt arbeid blir ivaretatt og dokumentert. NDT kontroll av Prosedyre sveis.

Heimdal Industriservice as monterer tekniske anlegg rundt kjel anlegg og kunde/varmesentral i samsvar med byggherrens tekniske beskrivelser og krav. Dette gjelder både primær, sekundærsiden og tappevann Bedriften tilbyr leveranse av kunde sentraler, prosjektering og dimensjonering samt EL installasjoner, automasjon, levering /utskifting av flow målere og annen relevante automatikk komponenter.