MEKANISK ARBEID


Heimdal Industriservice as innehar kompetanse på service og vedlikehold mot offentlige installasjoner, industribedrifter og maritim næring. Bedriften ivaretar kompetanse på rør, pumper, plate; sveisearbeid og mekaniske reparasjoner. Bedriften har samarbeidspartnere med moderne maskinpark som egner seg både for store serieleveranser og mindre enstykkeoppdrag. Dette dreier seg om mekaniske tjenester til landbasert industri, skip/maritime, energi/kraft og Offshore/Subsea innenfor maskinering, plate- og sveisearbeid, overflatebehandling, montering og kvalitetstesting.