TEKNISK ISOLERING OG MANTLING


Fjernvarme:

Muffing av fjernvarmerør skal utføres av personell med godkjent muffesertifikat. Muffemontasje og isolering av forbindelsen skal utføres etter de krav som stilles i NS-EN 13941, samt i overensstemmelse med rørfabrikantens montasje-anvisning for det enkelte produkt. Det vil i dokumentene for hvert enkelt prosjekt fremgå hvilke type muffer som skal benyttes.

Når muffen er montert og kontrollert, påføres Nr / ID på muffen. Grøftene holdes åpne for visuell kontroll av muffearbeidet. Entreprenøren skal varsle Oppdragsgiver før muffearbeidet utføres, slik at han kan vurdere å være tilstede under utførelse av muffearbeidene. Meldetrådsystemer skal monteres etter fabrikantens anvisninger.

Hvis lekkasjedetektor- og overvåkingssystemer installeres, skal deres funksjon kontrolleres under installeringen i henhold til produsentens anvisninger.

Teknisk isolering:

Bedriften utfører termisk isolering av rør og beholdere til all type industri, samt er leverandør av nødvendig materiale og komponenter til dette.

Energi-isolering av varmetekniske rom slik som fyr-rom, steamanlegg, varmesentraler, utvendig ventilasjons-systemer og varmeanlegg er noe som bedriften tilbyr.

Mekanisk beskyttelse med ALU mantel for kjøl- og varmeanlegg. Bør utføres på alt av utendørsanlegg for maksimal levetid på isolasjon. Vi formsyr og tilpasser isolasjonsputer i alle fasonger og størrelser for rørtekniske komponenter. Normalt vil investeringer i isolasjonsputer inntjenes i løpet av 8 – 14 måneder.

Vi utfører alt av kondensisolering til prosessindustri, nærings-middel, kjøleanlegg på bygg og kraftstasjoner. Vi benytter hovedsakelig Armaflex fra Armacell.